FORGOT YOUR DETAILS?

Dự án có nhiều phương thức thanh toán linh hoạt để phù hợp với khả năng tài chính của mỗi khách hàng. Chỉ với 10% sau khi ký hợp đồng góp vốn, các đợt tiếp theo được chia nhỏ đến lúc nhận bàn giao nhà.

Dưới đây là phương thức thanh toán phổ biến:

 

TOP